fbpx

Хигиенски тотеми

Продажба и изнајмување на диспанзери за дезинфекција

Диспанзерите се продаваат, издаваат или се оставаат на користење на клиентите, со однапред договорена нарачка на дезинфекциски средства.
Се потпишува Договор со Екомагија и се договараат сите детали за продажба, изнајмување или користење на диспанзерите.

Екомагија

Еколошки
Економични
Еко-friendly

Следи не на

Контакти

Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

© Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.