fbpx

Monthly Archives: February 2020

Чистење на Подови

Чистење на Подови

Без разлика дали вашите подови се од ламинат, плочки или тврдо дрво, сите тие треба да се чистат од време на време. Денес ќе споделиме неколку интересни факти кои можат да помогнат чистењето на подовите секогаш да биде побрзо, полесно и секако поефикасно. Со помош на овие совети, чистењето на подови правилно ќе ви заштеди време и енергија, и ќе…

Екомагија

Еколошки
Економични
Еко-friendly

Следи не на

Контакти

Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

© Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.