fbpx

Бесплатно прво чистење
(само со закажување)

Сакате да се уверите во квалитетот на услугите кои ги нуди Екомагија.

Едноставно, закажете термин за чистење на вашиот деловен простор или канцеларија и притоа
чистењето ќе биде бесплатно но секогаш со истото внимание на деталите во
вршењето на нашата услуга.

* Бесплатно прво чистење се однесува само за понатамошен договор за редовно одржување на хигиена.
* Бесплатно прво чистење се однесува само за чистење на канцеларии и деловен простор, доколку цената на првото чистење не надминува 1500,00 мкд.
* Бесплатно прво чистење не вклучува чистење на станбени простории и генерално еднократно чистење на деловни простори.

Екомагија

Еколошки
Економични
Еко-friendly

Следи не на

Контакти

Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

© Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.