Одржување хигиена во Деловни простории

Тимот за Деловно чистење на Екомагија обезбедува услуги за тековно чистење и одржување хигиена во деловни објекти и канцеларии, како и услуги за еднократно генерално чистење на нови деловни објекти, согласно вашите бизнис потреби.

Специјализирани сме за тековно секојдневно чистење и одржување на хигиена, а нашата услуга е дизајнирана за во вашиот деловен простор внимателно и детално да се одржува хигиената.

Ние ги користиме најдобрите хигиенски практики во индустријата за чистење и одржување на хигиената.

Услугите кои ги нуди Екомагија, можат да бидат секојдневни, неделни или месечни во зависност од потребата на вашиот бизнис, но и еднократни при генерално чистење на нов невселен деловен објект или канцеларија.

Ние ги обезбедуваме сите потребни хигиенски средства, алатки и опрема за професионално чистење.

Екомагија нуди услуги за чистење на:
  • Канцеларии
  •  Ресторани
  •  Спортски сали
  •  Дизајн студија
  •  Медицински згради
  •  Лесна индустрија
  •  Владини објекти
  •  Банки
  •  Фризерски салони
  •  Спа центри

Постави прашање

Постави прашање во врска со нашите услуги, со начинот на чистење, како и со начинот на плаќање.

Екомагија

Еколошки
Економични
Еко-friendly

Следи не на

Контакти

Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

© Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.