fbpx

Професионално чистење канцеларии

Екомагија врши професионално чистење и тековно одржување на хигиена во деловни објекти и канцеларии.

Професионалното чистење се врши прецизно и со внимание на добар домаќин за да се обезбеди постојано високо ниво на квалитет.

Одржувањето на хигиената се врши од страна на стручно обучен хигиенски персонал со докажана способност и чесност под директна координација и одговорност на нашата компанија.

Нашата компанија ги користи најдобрите хигиенски практики и протоколи во индустријата за чистење и одржување на хигиена.

Професионалното чистење и одржување на хигиена, зависи од потребите на клиентот и услугите можат да бидат секојдневни, неделни или месечни.

Ние ги обезбедуваме сите потребни сертифицирани хигиенски средства, алатки и опрема за професионално чистење.

Екомагија нуди услуги за професионално чистење на:
  • Канцеларии
  •  Ресторани
  •  Спортски сали
  •  Дизајн студија
  •  Медицински згради
  •  Лесна индустрија
  •  Владини објекти
  •  Банки
  •  Фризерски салони
  •  Спа центри