fbpx

Одржување хигиена во Деловни простории

Тимот за Деловно чистење на Екомагија обезбедува услуги за тековно чистење и одржување хигиена во деловни објекти и канцеларии согласно вашите бизнис потреби.

Специјализирани сме за тековно секојдневно чистење и одржување на хигиена, а нашата услуга е дизајнирана за во вашиот деловен простор внимателно и детално да се одржува хигиената.

Ние ги користиме најдобрите хигиенски практики во индустријата за чистење и одржување на хигиената.

Услугите кои ги нуди Екомагија, можат да бидат секојдневни, неделни или месечни во зависност од потребата на вашиот бизнис.

Ние ги обезбедуваме сите потребни хигиенски средства, алатки и опрема за професионално чистење.

Екомагија нуди услуги за чистење на:
 • Канцеларии
 •  Ресторани
 •  Спортски сали
 •  Дизајн студија
 •  Медицински згради
 •  Лесна индустрија
 •  Владини објекти
 •  Банки
 •  Фризерски салони
 •  Спа центри

Постави прашање

Постави прашање во врска со нашите услуги, со начинот на чистење, како и со начинот на плаќање.

  Екомагија

  Еколошки
  Економични
  Еко-friendly

  Следи не на

  Контакти

  Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

  © Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
  Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.