fbpx

Флексибилен договор за соработка

Флексибилен Договор за соработка е уште една наша карактеристика поради која сме уверени
во нашиот квалитет при обезбедување на хигиенски услуги.

Флексибилниот Договор, овозможува на сите наши клиенти и деловни партнери во првиот момент
кога нема да бидат задоволни од нашите услуги веднаш да го променат сервисот за чистење.

Екомагија работи и функционира само поради Вас – нашите клиенти, затоа знаеме и сме свесни
дека и со ваков тип на флексибилен Договор, задоволството од деловната соработка ќе биде на ниво
како и со договор кој ќе ве обврзе да ги користите нашите услуги и подолг временски период.

Екомагија

Еколошки
Економични
Еко-friendly

Следи не на

Контакти

Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

© Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.