fbpx

Одржување хигиена во влезови на станбени згради

Екомагија обезбедува услуги за чистење на заедничките простории во станбени згради, односно чистење на скалите, ходниците, влезни врати, ограда, лифтови и сите достапни и недостапни места.

Компанијата соработува со повеќе станбени управители и куќни совети, кои го препознаа квалитетот на услугите кои ги нуди Екомагија.

Она што не прави различни од останатите, е тоа што за секоја посебна станбена зграда користиме посебно креирана и единствена процедура за чистење и одржување на хигиена, која што е секогаш почитувана од страна на тимот на Екомагија за чистење на влезовите во зградите.

Услугите за чистење и одржување на хигиена во влезовите на станбените згради, секогаш се Договораат заеднички со претставникот на станарите или станбениот управител, а хигиенските услуги ги обезбедуваме од два пати неделно до секојдневно чистење на станбената зграда.

Ние ги обезбедуваме сите потребни хигиенски средства, алатки и опрема за  професионално чистење на Вашата зграда.

Постави прашање

Постави прашање во врска со нашите услуги, со начинот на чистење, како и со начинот на плаќање.

  Екомагија

  Еколошки
  Економични
  Еко-friendly

  Следи не на

  Контакти

  Адреса:Бул. Партизански Одреди бр. 7 локал 1, Центар, Скопје

  © Екомагија 2019. Трговскиот бренд "ekomagija.mk" е во сопственост на друштво за производство, трговија и услуги ЕКОМАГИЈА ДОО Скопје.
  Работењето на ЕКОМАГИЈА ДОО е регулирано согласно „Законот за трговските друштва“ и е одобрено од страна на институциите на Република Македонија.