fbpx

Бесплатно прво чистење
(само со закажување)

Сакате да се уверите во квалитетот на услугите кои ги нуди Екомагија.

Едноставно, закажете термин за чистење на вашиот деловен простор или канцеларија и притоа
 првото чистење ќе биде бесплатно, со истото внимание и професионалност во
вршењето на услугата.

* Бесплатното прво чистење се однесува само доколку се склучи договор за тековно одржување на хигиена.
* Бесплатно прво чистење се однесува за чистење на канцеларии и деловен простор, доколку цената на услугата за првото чистење не надминува 1500,00 мкд.
* Бесплатно прво чистење не вклучува генерално чистење на деловни простори и станбени простории.